#1 EASY Job Posting & Job Search

#FREE & Unlimited

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

GPO International Ba Đình, Hanoi, Vietnam
07/04/2021
Full time
* Mô tả công việc: Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp và điều phối thông tin khách hàng để báo cáo, cập nhật và tiến hành công việc/ dự án Theo dõi và trực tiếp giao công việc, đốc thúc tiến độ công việc/ dự án Theo dõi chi phí văn phòng và tiến hành thực hiện các thủ tục thanh toán Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến sales/ service/ dự án Các công việc liên quan đến hành chính, hậu cần  Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
GPO International Ba Đình, Hanoi, Vietnam
07/04/2021
Full time
*Mô tả công việc: Tìm kiếm, khai thác và phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng và đối tác. Tìm kiếm khách hàng mới qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng. Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu các dịch vụ của Công ty. Xây dựng kênh tiếp thị và bán hàng để đẩy mạnh thương hiệu công ty. Hỗ trợ vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp Phân bổ ngân sách trong việc triển khai quảng bá, đầu tư của các chương trình kinh doanh và theo dõi hoạt động để đảm bảo rằng ngân sách được sử dụng có hiệu quả. Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất kế hoạch kinh doanh tổng thể nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Các công việc khác có liên quan.
GPO International Hà Nội, Vietnam
07/04/2021
Full time
* Mô tả công việc Quản trị và chịu trách nhiệm về website và Fanpage của công ty Đề xuất ý tưởng và thực hiện các chương trình Digital Marketing (Google, Facebook ads, báo online,..)
Xem tất cả