20/10/2017

Trợ Lý Sản Xuất biết tiếng Hoa

 • Công ty Chiến Lược Nhân Lực
 • Binh Duong, Vietnam
Full time Engineering Other

Job Description

 • Theo dõi quản lý chất lượng, tiến độ sản xuất
 • Báo cáo hàng ngày với cấp trên về các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
 • Sắp xếp đều phối công nhân sản xuất đúng kế hoạch
 • Các công việc lien quan đến hộ trợ điều phối và quản lý sản xuất.

Job Requirements

 • Người Việt gốc hoa
 • Kinh nghiệm từ 2 – 3 năm ở vị trí tương đương
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành điện tử, điện hoặc cơ khí
 • Tiếp hoa giao tiếp thông thạo, ưu tiên biết thêm tiếng anh hoặc tiếng nhật
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Có tính sáng tạo,tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi công việc
 • Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận
 • Khả năng giải quyết công việc nhanh chóng ,chính xác
 • Khi có các hướng dẫn /chỉ thị chung cần đưa ra các quyết định tác động đến kết quả làm việc của phòng ban
 • Năng lực lãnh đạo nhóm
 • Sức khỏe tốt

Ứng Tuyển Ngay