26/10/2017

Assistant Director (Chinese Language)

 • Công ty Chiến Lược Nhân Lực
 • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Full time Manufacturing Other

Job Description

 • Chuẩn bị tài liệu các cuộc họp và thông tin cần thiết
 •  Kiểm tra, Sắp xếp và thông báo lịch trình công việc cho Giám Đốc hàng ngày, tuần, tháng
 •  Báo cáo định kỳ tiến độ công việc tại công ty từ các phòng ban và kế hoạch sản xuất
 • Thực hiện và trợ giúp công việc hợp tác kinh doanh đối ngoại cho giám đốc
 • Biên phiên dịch cho giám đốc và biên phiên dịch văn bản, tài liệu
 • Tham mưu, hoạch định cho Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược của Công ty
 • Giúp việc cho Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
 • Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Job Requirements

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành
 • Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí Trợ Lý trong các công ty sản xuất.
 • Tiếng Hoa nghe, nói, đọc, viết tốt
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt, thông minh và nhạy bén lập kế hoạch, chủ động trong công việc

Ứng Tuyển Ngay