10/11/2017

Korean Interpreter_ Phiên Dịch Tiếng Hàn (Dự Án)

  • Công ty Chiến Lược Nhân Lực
  • Bình Dương
Seasonal Other

Job Description

  • Phiên dịch tiếng Hàn cho chuyên gia Hàn Quốc phụ trách bộ phận liên quan đến cơ khí, xây dựng…
  • Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp nếu có yêu cầu
  • Làm việc ngoài công trường
  • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirements

  • Không yêu cầu bằng cấp
  • Nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn tốt
  • Ưu tiên nam, có kiến thức về điện, cơ khí
  • Sức khỏe tốt

Ứng Tuyển Ngay