26/01/2018

Giám đốc khách sạn & TTTM

 • Công ty cổ phần Gami Bất động sản
 • Ho Chi Minh City, Vietnam
Full time Customer Service Facilities Hospitality-Hotel Management

Job Description

 1. Quản lý hoạt động Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn.
  - Đại điện CĐT quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty quản lý khách sạn;
  - Tham mưu cho CĐT về việc phê duyệt các phương án kinh doanh, kế hoạch ngân sách dược trình bởi Công ty quản lý;
  - Quản lý chi phí, tài sản, hoạt động của Nhà quản lý, đảm bảo Nhà quản lý thực hiện đúng nội dung hợp đồng và phương án, ngân sách đã được duyệt;
  - Kịp thời báo cáo, tham mưu cho CĐT về những khả năng rủi ro, sai phạm do lỗi của Nhà quản lý gây ảnh hưởng đến hoạt động của Khách sạn.
  2. Quản lý vận hành Trung tâm thương mại Cantavil Premier.
  - Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của TTTM;
  - Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động của TTTM (kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự,...) nhằm đạt chỉ tiêu BLĐ giao;
  - Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch hành động đã được phê duyệt;
  - Quản lý hiệu quả chi phí hoạt động. Duy trì thực hiện cơ chế tài chính minh bạch, rõ ràng và chặt chẽ;
  - Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị phục vụ vận hành TTTM, có phương án xử lý kịp thời khi có biến cố xảy ra;
  3. Quản lý thực hiện công việc của nhân viên:
  - Giao việc: Bố trí phân công công việc hợp lý, đảm bảo không chồng chéo công việc, phát huy được năng lực của nhân viên đồng thời tối ưu số lượng nhân sự của đơn vị.
  - Theo dõi: Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thông qua kết quả thực hiện, các kế hoạch, báo cáo công việc và qua chỉ đạo trực tiếp;
  - Đào tạo: Hướng dẫn chuyên môn và thông qua công việc cụ thể để nhân viên nắm bắt và hiểu rõ công việc thực hiện đúng yêu cầu đề ra; Khuyến khích nhân viên tự đề xuất cải tiến để đem lại kết quả công việc tốt hơn;
  - Đánh giá nhân viên: Hàng tháng và hàng năm tổ chức thực hiện đánh giá nhân sự phục vụ cho xét thưởng, tăng lương, đào tạo phát triển và đề xuất luân chuyển hoặc loại bỏ những nhân sự không phù hợp.
  4. Thực hiện chế độ báo cáo - kế hoạch
  - Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần, tháng, năm theo quy định Công ty;
  - Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo đột xuất những vụ việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát;
  5. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu:

Job Requirements

- Trình độ: Đại học / Trên đại học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Khách sạn – Nhà hàng, Kinh tế, Tài chính
- Chứng chỉ:
- Kinh nghiệm: 5 năm tại vị trí tương đương
- Kiến thức: Quản lý khách sạn, TTTM, kinh tế, tài chính, marketing,…
- Kỹ năng: - Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng; Đàm phán, thương thảo; Phân tích, tổng hợp số liệu tốt; Kỹ năng quản lý, bao quát công việc tốt; Tư duy sáng tạo, nhạy bén, xử lý tình huống nhanh,…


Ứng Tuyển Ngay