21/03/2018

Nhân viên Thẩm định

  • Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân
  • Hà Nội, Vietnam
Full time Finance Other QA-Quality Control

Job Description

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định từ Trưởng Phòng ban / Bộ phận hoặc Phòng Kinh doanh. Trực tiếp thực hiện thẩm định giá các hợp đồng thuộc lĩnh vực: thẩm định giá bất động sản, động sản, giá trị doanh nghiệp. 
- Điều tra khảo sát thực tế hiện trạng tài sản. Chịu trách nhiệm thu thập thông tin tài sản thẩm định và tìm kiếm thông tin tài sản so sánh.
- Lập báo cáo thẩm định tài sản và hoàn thiện chứng thư thẩm định.
- Theo dõi, quản lý hồ sơ đã được định giá; chủ trì công tác định giá lại tài sản.
- Tham gia đề xuất, cảnh báo rủi ro trong việc định giá, quản lý đối với các nhóm tài sản theo từng thời kỳ.
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh: báo giá sơ bộ tài sản, thu phí thẩm định giá.

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Thẩm định giá, Bất động sản hoặc các ngành khác (có liên quan)
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm cùng vị trí hoặc vị trí tương đương.
- Anh văn: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
- Kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản và phân tích tổng hợp / thống kê.

Salary

< $500

Ứng Tuyển Ngay