17/04/2018

Nhân Viên Thu Mua

 • Công ty Chiến Lược Nhân Lực
 • HCM
Full time Inventory Manufacturing Other Purchasing-Procurement

Job Description

 • Lập kế hoạch mua hàng, đặt hàng và triển khai kế hoạch cho phòng mua hàng
 • Quản lý, phê duyệt mẫu hàng, đàm phán nhà cung cấp các sản phẩm nội địa, quốc tế
 • Tìm kiếm, quản lý nhà cung cấp, nguồn cung cấp các mặt hàng, hàng hóa về ngũ kim ( kim loại để chế tạo đồ dùng, như đồng, sắt, nhôm …)
 • Kiểm tra giám sát quá trình sản xuất, tiến độ, chất lượng cung cấp hàng của nhà cung ứng.
 • Tìm kiếm nguồn hàng, nhà cung cấp mới để đáp ứng nhu cầu SXKD của công ty.
 • Theo dõi hàng tồn
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan
 • Tiếng Hoa nói, đọc, viết, nghe tốt 
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
 • Làm việc theo nhóm, năng động & sáng tạo.

Salary

< $500

Ứng Tuyển Ngay