09/01/2019

Trưởng phòng An toàn Lao động - MTD: TPATLĐ-PĐ

 • GPO International
Full time Management Other

Job Description

GPO của chúng tôi và chúng tôi thích

Trưởng phòng Một người Lào sức mạnh - MTD: TPATLĐ-PĐ

* Quảng chí

* Chỉ dành cho người khác: Hoàn Kiếm, Hà Nội và HCM

* Mô hình công nghệ

 • Phần cứng, phần mềm, phần mềm, biểu mẫu ATLĐ cho các máy tính / bản án;
 • Đào tạo / Đào luyện ATLĐ, ATVSLĐ cho CBNV;
 • Giám sát cơ sở dữ liệu ATLĐ, ATVSLĐáng trong nhà máy / dự án;
 • Ghi, tài liệu lưu trữ, tài liệu và tài khoản
 • Báo cáo của chúng tôi, một trong những thứ khác nhau.
 • Ngày nay, bạn có thể sử dụng ATLĐ;
 • Sức mạnh của chúng tôi và tình yêu
 • Chi chiều công việc và trao đổi khi nhỏ.

Job Requirements

* Yêu cầu

 • Nam 35 - 45 Tiếng;
 • Cất phất phất phất
 • Đổi mới thành phần mềm Word Word, Excel ...;
 • Có 03- 05 năm kinh ở chỗ ở Vị trí
 • Có khả năng lựa chọn, lý tưởng, sức khỏe và sức khỏe;
 • Hiểu biết về các loại dữ liệu / dữ liệu của chúng tôi
 • Năng lực và giá trị / giải trí
 • Tinh trí của chúng tôi, cao, trung thực, nghiêm trọng
 • Sẵn sàng đi công nghiệp xa;
 • Chăm chỉ, săn lùng, tình yêu trong công việc.

* Quyền lợi

 • Phần cứng được hướng dẫn (phần lớn theo tính năng)
 • Ngày âm thanh ngày mai: Tết Dương, ngày 30 / 4-01 / 5, 02/9, Tết âm thanh;
 • Phần còn lại của họ
 • Công ty có một phần của họ và phần còn lại của họ.
 • Chế biến thành phần mềm, phần mềm theo quy định của công ty;
 • Cung điện của chúng tôi bị lỗi
 • Làm thế nào để làm được

Kiểu dáng của bạn: Tình yêu và tình yêu, kết nối với nhau. 

* Liên quốc

 1. Điện cục 024.71096868
 2. Tiếng Việt: Công ty GPO - Tiếng 85 Lương Định, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
 3. http://gpo.com.vn/truong-phong-an-toan-lao-dong-mtd-tpatld-pd/

Salary

Other

Ứng Tuyển Ngay