13/02/2020

THỢ HÀN CƠ KHÍ

  • CT CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long
  • Lô 46, đường số 3, KCN Tân Tạo, TP HCM, Việt Nam
Full time Engineering

Job Description

- Hàn điện, hàn Mig

- Thực hiện việc sản xuất theo sự phân công của tổ trưởng/tổ phó (nếu tổ trưởng vắng)

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng/tổ phó (nếu tổ trưởng vắng)

- Lấy vật tư phục vụ bảo trì, sửa chữa dụng cụ, thiết bị cho xưởng sản xuất

- Bảo trì và sửa chữa dụng cụ, thiết bị cho xưởng sản xuất.

Job Requirements

- Tốt nghiệp PTTH

- Cẩn thận, trung thực, chịu khó, sức khỏe tốt.

Salary

< $500

Ứng Tuyển Ngay