Finance Manager

 • HR Strategy
 • Hà Nội
 • 28/11/2020
Full time Finance

Job Description

 • Chịu trách nhiệm và bảo mật báo cáo tài chính kịp thời cho Ban giám đốc và điều phối sổ kế toán và ghi chép chi phí theo yêu cầu của tập đoàn.
 • Kiểm tra nội bộ và các chính sách khác nhau để cải thiện hệ thống quản lý thông tin
 • Theo dõi và làm nổi bật kết quả hoạt động của công ty thông qua hệ thống kiểm ngân sách được chuẩn bị kịp thời.
 • Chi phí dự án và nghiên cứu được xem thường xuyên để đảm bảo mọi chi phí đều được kiểm tra.
 • Theo dõi các yêu cầu về dòng tiền hàng ngày của công ty bạn và đề xuất các hoạt động cần thiết cho Người quản lý.
 • Bảo đảm rằng các tờ khai thuế hàng năm của Công ty được chuẩn bị thành toán cho Doanh thu Nội địa theo yêu cầu của Luật.
 • Bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT, phần cứng và phần mềm được cung cấp đầy đủ để công ty thực hiện giao dịch và nhân viên thực hiện nhiệm vụ của mình.

Job Requirements

 • Có bằng liên quan đến chuyên ngành Kế toán chính
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý / Sản phẩm Phát triển
 • Kế toán chính tài khoản và tốt quản trị
 • Có kiến ​​thức với kinh nghiệm về CNTT và Quản trị
 • Có thể giao tiếp với tất cả các cấp, quyết định, chủ động và khuyến khích làm việc nhóm
 • Làm quen với việc tuân thủ các kế toán chính của MFRS / IFRS
 • Giao tiếp tiếng anh tốt