Chief Accountant (Hung Yen)

 • HR Strategy
 • 13/01/2021
Full time Manufacturing

Job Description

 • Báo cáo hóa đơn quý: Kiểm tra số hóa đơn sử dụng, số hóa đơn hủy và cách tính hóa đơn tồn.
 • Báo cáo tài chính: Kiểm tra bảng thuyết minh tài chính, bảng cân đối tài khoản, bảng hoạt động kết quả kinh doanh.
 • Kiểm tra chi tiết từng tài khoản số phát sinh nợ- có đúng với bảng tổng hợp, Hạch toán chi tiết từng tài khoản đúng nội dung phát sinh mà thuế quy định.
 • Kiểm tra & theo dõi hợp đồng
 • Quyết toán thuế đối với các cơ quan thẩm quyền
 • Báo cáo thuế hàng tháng: Kiểm tra cách phân bổ thuế GTGT được khấu trừ, kiểm tra đầu ra, đầu vào, thuế GTGT chịu thuế & không chịu thuế, cách phân bổ thuế còn được khấu trừ.
 • Kiểm tra dòng tiền cân đối thu – chi
 • Lên kế hoạch và đào tạo cho nhân viên trong phòng kế toán

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính/Kinh tế
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Sản xuất
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, sử dụng tốt excel,…

PHÚC LỢI

 • Lương: $1200 – $1800, tùy theo năng lực ứng viên
 • Thông tin chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn