M&A Legal Manager

 • HR Strategy
 • HCMC
 • 13/01/2021
Full time Legal Real Estate

Job Description

Xem xét tài liệu, các vấn đề pháp lý liên quan hỗ trợ cho phát triển dự án

 • Xem xét và cung cấp các ý kiến tài liệu pháp lý của dự án đển các cấp điều hành / phòng ban / nhóm.
 • Nghiên cứu và chuẩn bị các thủ tục pháp lý đối với từng dự án cho phù hợp;
 • Đàm phán, chuẩn bị và soạn thảo hoàn thiện các thỏa thuận bảo mật thông tin, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận nguyên tắc, thỏa thuận / hợp đồng với chủ sở hữu quyền sử dụng đất / đối tác / nhà cung cấp.
 • Thành lập và điều hành dự án; Theo dõi quá trình thực hiện và tư vấn pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến mua bán sáp nhập doanh nghiệp

 • Xây dựng mô hình pháp lý nhằm hỗ trợ việc đánh giá các cơ hội, tiềm năng để thực hiện giao dịch mua lại, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Làm việc trực tiếp với Bộ phận Tài chính & Kế toán và nhóm rà soát pháp lý nội bộ để phát triển các mô hình số liệu định hướng nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể, chính xác về các khía cạnh tài chính của công ty mục tiêu.
 • Xây dựng và tương tác làm việc trong các giao dịch liên quan đến Pháp lý & Kinh doanh
 • Cộng tác trực tiếp với công ty luật bên ngoài hoặc hỗ trợ trong việc xây dựng các giai đoạn tiến hành từng giao dịch thương mại (như phân tích thị trường, đưa ra chiến lược phù hợp, thiết lập mô hình kinh tế, và các kế hoạch tổng hợp) và tương tác làm việc trực tiếp với tất cả các bên liên quan trong giao dịch, bao gồm cả giám đốc điều hành.
 • Chuẩn bị và cung cấp cho các tài liệu pháp lý cho các nhà đầu tư để tiến hành công tác rà soát công ty mục tiêu.
 • Chuẩn bị và cung cấp kết quả rà soát pháp lý chi tiết cho các nhóm thu mua doanh nghiệp.
 • Quản lý quá trình thực hiện, soạn thảo và đàm phan các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa.
 • Đàm phán, xem xét và soạn thảo các hợp đồng mua bán hàng hóa và / hoặc các tài liệu phục vụ cho các giao dịch với bên mua/bên bán hàng hóa.
 • Cộng tác và làm việc với các luật sư, chuyên gia tư vấn, công ty nước ngoài để đánh giá / chỉnh sửa các Hợp đồng mua bán và / hoặc nguồn luật điều chỉnh.
 • Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
 • Cung cấp tư vấn pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án / tài sản đã mua sau khi hoàn thành giao dịch.

Xác định các rủi ro pháp lý, tư vấn đàm phán Hợp đồng và giải quyết tranh chấp

 • Xác định rủi ro pháp lý.
 • Xem xét và tư vấn pháp lý liên quan đến các hồ sơ mời thầu.
 • Xem xét, theo dõi các vụ kiện và đưa ra các tư vấn pháp lý cho phù hợp.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Cử nhân tại các Trường Đại Học Luật,..
 • Yêu cầu có kinh nghiệm trong các hoạt động M&A, Capital markets, các hoạt động Ngân hàng, và các dự án Giao dịch Tài chính.
 • Có khả năng tư vấn cho cả đôi bên (bao gồm các tổ chức trong và ngoài nước) trong các thương vụ M&A.
 • Có kiến thức về các vấn đề pháp lý trong quá trình kinh doanh, trong các dự án và các giao dịch kinh doanh.
 • Yêu cầu sử dụng tốt Tiếng Anh trong quá trình làm việc.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản.

Salary

Other