Business Analyst

  • DLS Inc
  • Ha Noi
  • 06/07/2021
Full time Other

Job Description

Công việc chính:

- Tìm hiểu, phân tích và trao đổi về các yêu cầu phần mềm được đưa ra từ phía người dùng, từ đó đưa ra bản mô tả chi tiết về yêu cầu của chức năng cho hệ thống phần mềm thương mại điện tử và các hệ thống thông tin khác của doanh nghiệp.

- Giải thích về yêu cầu phần mềm cho các bên liên quan trong dự án, hỗ trợ quản lý dự án trong việc phân chia các yêu cầu chức năng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý dự án.

Job Requirements

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm BA, trong đó có ít nhất 01 năm phân tích nghiệp vụ cho các hệ thống thương mại điện tử.

- Hiểu về nghiệp vụ của các hệ thống thông tin nói chung, có tư duy quan sát và phân tích nghiệp vụ.

- Có khả năng chia sẻ, phản biện để cho người khác thấy được vấn đề ở nhiều góc nhìn khác nhau.

- Có khả năng tư vấn giải pháp nghiệp vụ cho các vấn đề trong thực tế.

- Có thể đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

Salary

$1.500 - $2.000